3D Dizajn

Reći da jedna slika vredi više od hiljadu reči je odavno postao kliše, ali to je zaista nešto što nas izdvaja od drugih.

Servico Consulting u saradnji sa samostalnim umetnikom Milanom Glozićem. Već više od deset godina koristeći sve likovne medijume koji su mu na raspolaganju, za sebe i svoje klijente, Milan pretače reči i ideje u slike koje će bar malo ovaj svet učiniti lepšim.  

Izuzetni radovi izdvajaju Milana od drugih  

  • Dizajn naslovnih strana za knjige; 
  • Video editing; 
  • kreiranje 3D objekata koji se mogu koristiti u najrazličitije svrhe a u zavisnosti od potreba klijenata. To mogu biti promocije proizvoda, video kampanje, vizuelizacija koncepta i drugo; 

  • Jednostavna animacija 3D oblika u cilju kreiranja kratkog video formata. 

 

    Scroll to Top
    × Kako Vam možemo pomoći?