Društvo za neuronauke Srbije

Društvo za neuronauke Srbije

Društvo za neuronauke je 2005. g. obnovilo rad Jugoslovenskog društva za neuronauke pod imenom Društvo za neuronauke Srbije i Crne Gore. Na sastanku IBRO Governing Council, jula 2006. g u Beču, Društvo je obnovilo svoje članstvo u porodici međunarodnih neuronaučnih društava International Brain Research Organization.