Formacija mainland kompanija u Dubaiju

Osnivanje kompanije u Dubaiju

Tržište u UAE je vodeći regionalni centar za trgovanje; nudi pristup izvanrednom potencijalu za prekomorske kompanije. Među njegove ključne karakteristike su:

Rastuće tržište – uvoz iz Dubaija se više nego udvostručio od 1989; regionalni ekonomski rast i liberalizacija treba da poveća potražnju;
Prosperitetno tržište – strateška lokacija u srcu jednog od najbogatijih regiona na svetu;
Diverzifikovani zahtevi uvoza na celom tržištu; mogućnosti dobavljača većine proizvoda;
Pristupačno tržište – opslužilo ga je više od 170 brodskih linija i 86 aviokompanija; Otvoreno tržište – nema kontrole razmene, kvote ili trgovinskih prepreka.

  Poslovanje u UAE je veoma atraktivno iz sledećih razloga

  Nema poreza na dohodak i poreza na kapital
  Nema poreza na dobit
  100% repatrijacija kapitala i profita
  Nema valutnih ograničenja
  Konkurentne uvozne carine (5% uz mnoštvo izuzeća).
  Savremeni efikasni komunikacioni sadržaji
  Obilno i jeftino snabdevanje energijom
  Jednostavne procedure zapošljavanja osoblja
  Konkurentni teretni troškovi
  Konkurentni troškovi nekretnina.
  Lagan pristup i moru i aerodromima.

  Za konsultacije popunite kontakt formu ili pošaljite nam email na info@servico.rs

  Scroll to Top
  × Kako Vam možemo pomoći?