Servis računara i podrška

Popravka računara, mrežni sistemi

Servico je od skora uvrstio i kompletnu uslugu servisa računara i računarske opreme, kao i održavanje računara i mrežnih sistema. Naši inženjeri su tu da prepoznaju kvar na računaru, laptopu ili mreži, zamene ili dograde neophodne komponente, kao i da instaliraju, re-instaliraju sisteme, programe i umreže računare kako interno tako i putem servera.

Hitna dostupnost 24/7

Besplatna dijagnostika

Stručni saveti i konsultacije

Usluge uključuju popravku računara / servera / laptopa, podešavanje zaštitnog zida i umrežavanja, održavanje, rešavanje problema i opštu pomoć u širokom spektru IT sistema.

• Instalacija i aktivacija operativnog sistema + upravljački programi za Vindovs / Vindovs Server, Linuk, CentOS, Ubuntu i druge.

• Pozivi centra za obradu podataka.

• Popravke, nadogradnje hardvera i softvera.

• Izrada / montaža računara u skladu sa Vašim potrebama.

• Usluga provere “zdravstvenog stanja” računara.

• Uklanjanje virusa, špijunskog softvera i malvera.

• Izrada, konfiguracija i popravke e-pošte.

• Rezervne kopije, obnavljanje i oporavak od katastrofe.

• Sigurno uništavanje podataka i uklanjanje hardvera.

  Ukoliko se računar redovno održava i vrši pregled hardvera i softvera njegov radni vek može dosta da se produži, takođe održavanjem računara se smanjuje mogućnost da dodje do kvara čija bi popravka koštala više nego što vredi ceo računar.


  Pregledom i održavanjem računara, što je najvažnije, otklanjate mogućnost gubitka podataka.

  Održavanje računara i računarske mreže podrazumeva:

  • otklanjanje svih softverskih problema,
  • instalacija operativnog sistema po potrebi,
  • preventivni pregled računara u cilju otkrivanja kvara,
  • čišćenje prašine, podmazivanje i po potrebi menjanje rashladnih ventilatora računara što poboljšava rad računara i smanjuje mogucnost ozbiljnijeg kvara,
  • periodični test svih komponenti u računaru (RAM memorija, HDD, napajanje, CPU, matična ploča…),
  • u slučaju postojanja mreže pregled i popravka svih aktivnih i pasivnih komponenti mreže,
  • podešavanje računara za rad u mreži,
  • podešavanje antivirus zaštite na svim računarima,
  • omogućavanje pristupa internetu na svim računarima na kojima je to potrebno,
  • savetovanje o potrebnom servisu ili nadogradnji računara,
  Scroll to Top
  × Kako Vam možemo pomoći?